هیچ آسیبی به شما نخواهد رسید

تحولی که در این کشور پیدا شد به برکت تاییدات الهی، و جوان‌های ما را نجات داد و شما عزیزان نیروهای ثلاثه را نجات داد، تحولی است که امیدوارم که به همین وضع باقی باشد؛ و تا این وضع موجود است و وضع موجود استدامه دارد، هیچ آسیبی به شما نخواهد رسید. ۱ شهریور ۱۳۶۲

ما دام هذا التحول والتغیر العظیم الذی حدث فی بلادنا بفضل العنایه الالهیه، وانقذ شبابنا من الضلال والانحراف وانقذکم انتم ایها الاعزاء فی القوی الثلاثه من إمره الطاغوت، اقول ما دام هذا التحول باقٍ ومستمر، فلن یصیبکم ولن یصیب هذا الشعب ای ضرر. ۱۴ ذی القعده ۱۴۰۳

 the development that took place in this country thanks to the divine favors saved our youths and the armed forces. I hope that this development will remain as it is. As long as this situation exists and present situation persists, no harm will come to our country. August ۲۳, ۱۹۸۳

دریافت طرح
اشتراک هیچ آسیبی به شما نخواهد رسید
کلیدواژه:
انقلاب اسلامی ایرانجوانانجوانان قبل از انقلابجوانان پس از انقلابتحول اجتماعیتحول اجتماعی و عوامل موثر بر آنانقلاب اسلامی و تحول جوانانتحول روحی جوانان