‏من جان نمی‌دهم، مگر اندر هوای دوست‏

باد صبا! گذر کنی اَرْ در سرای دوست
‏برگو که دوست سر ننهد جُز به پای دوست‏
‏من سر نمی نهم، مگر اندر قدوم یار‏
من جان نمی دهم، مگر اندر هوای دوست‏
‏کردی دل مرا ز فراق رُخت کباب
‏انصافْ خود بده که بود این سزای دوست؟‏
‏مجنونْ اسیر عشق شد، امّا چو من نشد‏
ای کاش کس چو من نشود مُبتلای دوست‏

دیوان اشعار امام خمینی (ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک ‏من جان نمی‌دهم، مگر اندر هوای دوست‏
کلیدواژه:
امام خمینیشعرامام حسین (ع)دیوان امامدیوان اشعارحرم امام حسین (ع)