ملت بی‌باک

ملتی که ۱۷شهریور را با افتخار و پیروزی پشت سر گذاشته است، از این محاصرات اقتصادی و نظامی باک ندارد. آنان باک دارند که اقتصاد را زیربنا و شکم را قبله گاه و دنیا را مقصد و مقصود می‌دانند. ۱۶ شهریور ۱۳۵۹

إن الشعب الذی یمتلک فی تاریخه یوم 17شهریور یوم انتصار الدم و الحق، و یوم الجمعه الاسود الذی تم فیه القضاء علی النظام الخائن، لا یخشی الحصار الإقتصادی و العسکری ابداً. فلم تکن الماده و الدنیا هدفاً لنا فی یوم من الایام حتی نخشی الحصار. ۲۷ شوال ۱۴۰۰

A nation that has successfully and honorably gone through the 17 th of Shahrivar, the day of the" victory of blood [over the sword], and Black Friday, the day when it jolted the regime, dose not fear these economic and military embargoes. Those who fear[ such things ]are the ones to whom economic considerations mean everything, whose appetites are their central concern and the [material] world their end purpose. 7 September 1980

دریافت طرح
اشتراک ملت بی‌باک
کلیدواژه:
امام خمینیاقتصادهفدهم شهریور 1357اقتصاد مقاومتیمقاومتتحریم اقتصادیتحریم ظالمانهشجاعتمبارزهوابستگی اقتصادیمحاصره اقتصادی17 شهریور