درس مبارزه

ما در جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرتها و ابرقدرتها سالیان سال می‌توان مبارزه کرد 03 اسفند 1367

واثناء الحرب اوضحنا لشعوب العالم، لا سیما شعوب المنطقه، إمکانیه النضال ضد کافه القوی والقوی العظمی لسنوات طویله.  ۱۵ رجب ۱۴۰۹

In the war, We showed to the people of the world, particularly the people of the region, that one can resist against all the powers and superpowers for many years. February ۲۲, ۱۹۸۹

دریافت طرح
اشتراک درس مبارزه
کلیدواژه:
امام خمینیدفاع مقدسدفاع مقدس و شعارهای اصولی آندفاع مقدس و برکات آنمبارزهجنگ تحمیلیجنگ