هدیه الهی

این نهضت و انقلاب یک هدیه است که خدای تبارک و تعالی به ملت ما عنایت کرده است. ملت تا این هدیه را حفظ کرده است پیش می‌رود.  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۸

إن هذه الثوره هدیه منَّ اللّه تبارک وتعالی بها علی شعبنا. ومادام شعبنا محافظاً علی هذه الهدیه فإنه سیبقی منتصراً.  ۲۳ جمادی الثانی ۱۳۹۹

This revolution is a gift of Almighty God and we will be successful and develop as far as we protect this gift.  May ۲۰, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک هدیه الهی
کلیدواژه:
امام خمینیپیروزی انقلابانقلاب اسلامی ایرانحفظ اسلامبیست و دوم بهمن 1357حفظ نظام اسلامیسرو انقلاب