رژیم نژاد پرست

[رژیم صهیونیستی]یک ماده سرطانی است که سرایت می‌کند به جاهای دیگر، اکتفا به جولان نمی‌کند، رای آنها این است که اسرائیل از همه نژادها بالاتر است و از فرات تا نیل هم مال اوست و همه این جاها باید برگردد به اسرائیل. 04 بهمن 1360

فإن هذه الغده السرطانیه [الکیان الصهیونی] ستنتشر فی الاماکن الاخری سوف لا تکتفی بالجولان إن فکرتهم هی ان اسرائیل فوق جمیع العناصر وان المساحه الواقعه بین النیل والفرات لهم ویجب ان تعود هذه المناطق الیهم. ۲۸ ربیع‌‏الاول ۱۴۰۲ ه- ق

cancerous tumor will spread to other places. It will not stop at Golan; they see Israel as most superior race to command lands from Euphrates to the Nile.  January ۲۴, ۱۹۸۲

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک رژیم نژاد پرست
کلیدواژه:
امام خمینیاسرائیل و امت اسلامیاسرائیلفلسطینصهیونیسمنژادپرستیمبارزه علیه اسرائیلرژیم صهیونیستی