اسطوره‌های سرنوشت ساز

بزرگداشت روز کارگر، این ستون فقرات استقلال کشور و این اسطوره سرنوشت‌ساز و رهایی‌بخش از وابستگی‌ها و پیوستگی‌ها، وظیفه‌ای است ملی و اسلامی و همگانی. 10 اردیبهشت 1360

إن تکریم یوم العامل- الذی یعتبر العمود الفقری لاستقلال البلد والاسطوره المصیریه والمخلِّص من التبعیه والارتباط- هو واجب شعبی إسلامی وجماعی.  ۲۵ جمادی الثانیه ۱۴۰۱

(Celebration of) this international day for honoring laborers, who are the backbone of the self-sufficiency of the country and these great destiny-making legends that ensure a country's independence, is a national and Islamic obligation upon everyone. April ۳۰, ۱۹۸۱ 

دریافت طرح
اشتراک اسطوره‌های سرنوشت ساز
کلیدواژه:
امام خمینیاقتصاداستقلالکارگران و کارمنداناقتصاد مقاومتیوابستگیامام خمینی و کارگرانوابستگی اقتصادیتولید ملیکارگران