ما باید تکیه به اراده خودمان کنیم

در طول تاریخ ملتهای ضعیف را مایوس کرده‌اند. همینهایی که به ملتهای ضعیف تزریق کردند که ما هیچ نمی‌دانیم و هیچ نمی‌توانیم. همینهایی که به ملتهای ضعیف به واسطه وابستگیشان به خارج گفتند که ما باید غربی باشیم. ما ارتشمان هم باید از غرب برایش یک کسی بیاید. کارخانه‌هایمان هم باید از غرب بیاید راهش بیندازد. ما باید این جنود ابلیس را کنار بزنیم. و امید، که از جنود الله است در خودمان زنده بکنیم. به خودمان امیدوار باشیم. تکیه به اراده خودمان بکنیم. تبع اراده دیگران نباشیم. 29 دی 1359

یجب ان نحضر لجیشنا مدربین من الغرب، ومعاملنا یجب ان یاتی اشخاص من الغرب لیدیروها وامثال ذلک من الامور. فعلینا ان نضع جند إبلیس هولاء جانباً، ونحی الامل الذی هو من جند الله سبحانه وتعالی فی انفسنا. علینا ان نتفاءل بانفسنا ونعتمد علی إارادتنا وقدراتنا ولا نتبع إراده الآخرین. ‏۱۲ ربیع الاول ۱۴۰۱

Throughout the course of history, they are the same ones that have been instilling into the minds of the weak nations that they know nothing and can do nothing. They are the ones that, because of their links to the West, have been telling the weak nations that they must become westernized; that our army's advisors must come from the West and that experts from the West must come and commission our factories. We must sweep aside this army belonging to Satan. We have to revive hope that springs from God's army. We must have hope in ourselves. We must rely on our own determination (to do something). 19 January 1981

دریافت طرح
اشتراک ما باید تکیه به اراده خودمان کنیم
کلیدواژه:
خودکفاییخودباوریاستقلالامید