پانزده خرداد

15 خرداد طلیعه نهضت اسلامی است
تا ملت عمر دارد غمگین در مصیبت 15 خرداد است
15 خرداد مرا کوبید
15 خرداد روی رژیم شاه را سیاه کرد
واقعه 15 خرداد ننگ بزرگی بر رژیم شاه
15 خرداد را عزای عمومی اعلام می کنیم
فاجعه 15 خرداد روی چنگیز را سفید کرد
انقلاب اسلامی پرتوی از نهضت 15 خرداد است
جنایات 15 خرداد به فرمان شاه بود
جنایات 15 خرداد را از یاد نبرید
شهدای 15 خرداد فرزندان من هستند
قیامی که از 15 خرداد شروع شد، قیام ملی نیست، اسلامی است
طرفداران حقوق بشر شهدای 15 خرداد را نمی بینند
پانزده خرداد را بشناسید
15خرداد نقطه عطفی در تاریخ این نهضت است
پر کردن بانک های خارج با اموال مملکتی
مبدا نهضت از 15خرداد بود
15 خرداد،مبدا بیداری مردم
شهدای 15خرداد تخت و تاج شاه را بر باد دادند
ایستادگی مردم با نثار خون
15خرداد ظلم 2500 ساله را برچید
اگر عاشورا نبود نهضت 15 خرداد هم نبود
15 خرداد الهام گرفته از عاشورا
15 خرداد یوم الله است
خون سید الشهدا 15خرداد را به وجود آورد
15 خرداد مبدا تحولات بعدی شد
15 خرداد، پرتوی از عاشورا
شهدای 15 خرداد، بنیان گذاران انقلاب اسلامی
در 15 خرداد می خواستند صدای اسلام خواهی را خاموش کنند
علما اولین شهدای نهضت 15 خرداد بودند
15 خرداد مهمترین فصل خونین مبارزه بود