پانزده خرداد

پانزده خرداد را بشناسید
15خرداد نقطه عطفی در تاریخ این نهضت است
مبدا نهضت از 15خرداد بود
شهدای 15خرداد تخت و تاج شاه را بر باد دادند
15خرداد ظلم 2500 ساله را برچید
اگر عاشورا نبود نهضت 15 خرداد هم نبود
15 خرداد الهام گرفته از عاشورا
15 خرداد یوم الله است
خون سید الشهدا 15خرداد را به وجود آورد
15 خرداد مبدا تحولات بعدی شد
15 خرداد، پرتوی از عاشورا
شهدای 15 خرداد، بنیان گذاران انقلاب اسلامی
در 15 خرداد می خواستند صدای اسلام خواهی را خاموش کنند
علما اولین شهدای نهضت 15 خرداد بودند
15 خرداد مهمترین فصل خونین مبارزه بود