کارگران و کارمندان

حرکت چرخ های اقتصادی با فکر و تلاش
اعتصاب حق طلبانه کارگران
اعتصاب مقدس کارگران
جلوگیری کارمندان از خروج نفت
تحصیل حقوق حقه کارگران از هر طریق ممکن و مشروع
تاکید بر اصلاح ادارات
جلوگیری کارگران و کارمندان از صدور نفت
سرپیچی کارمندان از دستورات وزرای فاسد و غیرقانونی
درخواست توقف تولید نفت به کارگران به دستور امام
تحمل محرومیت ها و فداکاری ها در اعتصاب عمومی کارگران و کارمندان
عدم اطاعت کارمندان ازغاصبان حقوق ملت
اسلام، طرفدار کارگر
احتراز از عناصر مفسده جو
روحانیت در خدمت کارگر
بیداری کارگران برای طرد تفرقه اندازان
رفع گرفتاری ها و مشکلات کارمندان با تحقق جمهوری اسلامی
احترام خاص اسلام برای کارگر
عدم استبداد و استعمار از طریق اعتصابات
حل مشکلات معیشتی کارگران وظیفه کارفرمایان است
من دست تمامی کارگران را می فشارم
تحمل مشکلات و اصلاح تدریجی امور به وسیله کارمندها
توجه دولت به وضع کارگران
تاکید بر تهیه مسکن و رفاه کارمندان و کارگران
جلوگیری کارگران از شرارت و مفسده عمال اجانب
مشارکت کارکنان و کارمندان صنعت نفت در انقلاب اسلامی‌
کار و کارگر
عظمت و منزلت کار و کارگر
حق تعالی، مبدا کار و کارگر
اهمیت اعتصابات کارگران شرکت نفت
استفاده ابزاری از کارگران و کارمندان جهت فلج نمودن اقتصاد
نقش کارگران در سرنوشت کشور
کارگران، اساس اقتصاد کشور
نقش کارگران در اداره مملکت
کم کاری کارمند ها، خلاف مسیر ملت است
کم کاری، منافی با نهضت است
توجه صاحب کارخانه ها به وضع کارگران
اختلاف طبقاتی‌
نقش مهم کارگران در تحولات اجتماعی
مشکل کم کاری کارگرها در کارخانه ها و ادارات
فراهم نمودن اسباب کار و تولید کارگران
حیات یک ملت، مرهون کار و کارگر
انفجارهای پی در پی در روز کارگر
تشویق کارگران جهت اعتصاب برای فلج کردن کشور
رعایت نظم و انضباط کارگرها
نجات کشور از وابستگی با کوشش شبانه روزی کارگران
پیروزی انقلاب با اعتصاب دامنه دار قشر کارگر
دشمنی با کارگران به عنوان ستون فقرات کشور
تلاش اجانب برای بهره گیری از کارگران جهت شکست جمهوری اسلامی
هوشیاری و بیداری کارگران نسبت به توطئه ها
حفظ استقلال کشور در دستان کارگران
کشاورزان و کارگران اساس استقلال کشور
قشر کارگر عامل ارزش های بزرگ انسانی
نجات از وابستگی در اثر تلاش کارگران‌
ارزش کار و کارگر از نظر اسلام‌
کوشش کارگران برای رفع وابستگی
پیامبر اکرم دست کارگر را می بوسد
پیامبر و امامان ما کارگر بودند
توصیه ای به کارگران
ضرورت پاکسازی ادارات
توصیه به وزرای مسئول و کارمندان
جلوگیری کارگران از نفوذ ابر قدرت ها در کشور
خنثی سازی توطئه ها قبل از وقوع