علم

تهذیب نفس در ضمن تحصیل علم
مجهز شدن به سلاح علم
حکومت اسلامی، مشوق تحصیل
تحصیل علم و دانش با کمال جدیت
اهمیت شغل دانشگاهی
علم بدون ایمان منشا شقاوت
انحراف یک عالم، انحراف یک جامعه
مربیان جامعه
تربیت اسلامی عالم
عالم متقی، منشا خیرات و برکات
لزوم همراه بودن علم با معنویات
اهمیت تعلیم
دانش توام تهذیب اخلاق
علم اسلامی
عالم امین
بدون دانشمندان مهذّب، امیدی به ساختن جمهوری اسلامی نداریم
لزوم پرورش همراه با آموزش
عالم سوء، عالم بی عمل و تعهد
کوشش در راه علم برای خودکفایی
خطر جدی عالم تزکیه نشده
تزکیه قبل از تعلیم
جایگاه الهی آموزش و پرورش
دانشگاهیان، منشا شقاوت و سعادت بشر
کسب علم، همیشه و همه جا
مراکز پیشرفت های کشور، دانشگاه و حوزه
دانشگاهی متعهد، نجات دهنده کشور
دانشگاهی میخواهیم که برای برای ملت، برای خودمان باشد!
تعریف تعهد
دانشگاه دو راه دارد: سعادت و ذلت
حجاب اکبر
وسعت تاثیر گذاری عالم و حساسیت کار او
لزوم تعلیم علم با جهت الهی
توجه به علم و عالم
راه رهایی از همه گرفتاری ها
جهت آموزش و پرورش اسلامی اسم ربّ یاشد
اهمیت تزکیه و تربیت
مساله تربیت بالاتر از تعلیم است
تربیت معلم
اکتفا به علم و تخصص معلم ساده اندیشی است
معلم بی جهت به شرق و غرب، معلم بی انحراف
نه شرقی، نه غربی، حتی در علم
صرف اخذ مدرک، هدف انحرافی
منشا همه گرفتاری های یک کشور، جدا بودن مراکز تعلیم از مراکز تهذیب
تاکید بر تعلیم همراه با تربیت
لزوم استخدام اشخاص مهذب در مدارس
عالم غیر مهذب ضرر دارد که نفع ندارد!
تشویق به فراگیری تخصص در اسلام
ارج نهادن اسلام نسبت به دانشمندان
متخصص متعهد
مکاتب انحرافی و نقش علما در آن
مهم ترین عامل ضربه به اسلام و بلکه تمام مکاتب توحیدی
علم، موهبتی شریف
جای خالی تربیت معنوی در دانشگاه و نتیجه آن
علم بدون تهذیب در صحنه جهانی
مقایسه بشر بدون علم و با تهذیب و بشر عالم اما بی تهذیب
توده های مردم جهان هنوز تحت تاثیر تربیت انبیا هستند
انتقاد از نظام آموزشی سابق
علم به همراه تقوا
کسب علم در طول عمر
ارزش در علم و تقوای توامان
جدیت در کسب علم و جلو گیری از نفوذ شرق و غرب