انبیا

ایستادگی در مقابل دولت جائر
ملک الملوک، منفور ترین کلمات نزد پیامبر
حضور در صحنه و مقابله با قدرتهای بزرگ
فدایی دادن در راه عدل
در افتادن با سران ظلم
جنگ بین پیامبران و سلاطین
قتال علیه ظلم
از طبقه فقرا
طرفداری از ضعفا در مقابل ظلم
انبیا در بین توده مردم
ترس قدرتمندان از پیامبران
بیداری توده ها بر ضد دولتها
شروع از صفر برای قیام ضد طاغوت
بپا خواستن انبیا با مستضعفین
برخاستن تمام ادیان از بین توده ها
توصیه به مطالعه مقصد و نهضت انبیا
رسیدن به مقام انسانی بالاتر
برداشتن مانع مخالفین برای نشر توحید در عالم
فتوحات راهی برای توجه دادن مردم به خدا
ایجاد عدالت اجتماعی
هوشیار کردن مردم افیونی
کشور گشایی برای انسان سازی
دعوت طبقه مستضعف به جنگ علیه مستکبرین
ماموریت برای نجات مردم
کشورگشایی جهت ایجاد نظام عادلانه
انتخاب مومنین از بین مستضعفین
استفاده از اسلحه در کنار هدایت مردم
خارج کردن مردم از ظلمتها
عدم توفیق در ایجاد جامعه انسانی سالم
مقابله با طبقه بالا در اول بعثت
همه خوبی ها از برکت وجود انبیا
عدم موفقیت کامل
اجرای عدالت در همه عالم
آرام ساختن سرکشها
رفع اعوجاجها با قوت معنویات
مجاهده زحمت در راه هدف
انسان کردن بشر، علت تمام رنجها
هدایت بشر برای رسیدن به انسان کامل
هدایت به صراط مستقیم
خیرخواهی برای امت
خداوند تنها انگیزه در تبلیغات
پیروزی در راه مستقیم انسانیت
عدم یااس و دلسردی
سیاست انبیا در هدایت جامعه در مسیر اصلاح
بزرگترین و ساده ترین افراد بشر
توصیه به جوانها برای ادامه صراط مستقیم
غصه برای کفار و منافقین
هدایت انسانها با الگو بودن در اعمال
مقابله با افراد لاعلاج با شمشیر
عدم اختلاف انبیا
استقرار حکومت الله
قیام به قسط در میان مردم
لزوم مقابله با مخالفین جهت اصلاح و نجات جامعه
دعوت مردم به برادری و دوستی
نجات افراد از سوء عاقبت
جانفشانی برای نجات مردم
هدایت در مسیر تربیت و تهذیب
مقابله با قلدرها
سرسختی با طاغوتیان و فروتنی با مستضعفان
واسطه عدم هلاکت بشر
حسن رفتار در معاشرت با مردم
ماموریت به کردار در کنار گفتار
برپا کردن پرچم توحید و عدالت
رسیدن به مکتب الوهیت
غوطه وری در مشکلات
تقویت معنویات در کنار اقامه عدل
خدمت به بندگان خدا
معارضه با طاغوت در هر شرایط
ابتلا
سازش با ظالم، خلاف رای انبیا
قیام علیه فرعونهای زمان
دست نکشیدن از هدف
منطق انبیا در سختگیری بر کفار
عدم کناره گیری از مردم
اتکا به خداوند
ایجاد حکومت سیاسی جهت ایجاد عدالت
بی اعتنایی به دنیا، راه هدایت به عالم غیب
تحمل سختی ها در مسیر اقامه عدل
مقدمه ایجاد عدالت در دنیا
معارضا با ستمگران
لزوم تاسی مسلمین به پیامبر اسلام در تشکیل حکومت
قیام علیه ظلم، سرمشقی برای همه