فیلم
 
کلیدواژه:

این وحدت و توجه به خدا و الله اکبر بود که شما را بر آن قدرتها پیروز کرد و تا امروز هم در قله پیروزی هستید. بنا بر این، من آن توصیه‌ای را که می‌کنم بر همه ملت اولًا و بر قوای مسلَّح ثانیاً این است که توجه بکنند که آن وحدت از دست نرود. و آن توجه به خدا، توجه به قدرت مطلق از دست شما- ان شاء الله- نرود. شما گمان نکنید که ما الآن تمام مقاصدمان حاصل است و دیگر احتیاج به این مسائل نداریم و برویم سراغ زندگیمان، یک زندگی پست حیوانی. ما الآن در بین راه هستیم، و بحمد الله پیروزمندانه تا اینجا راه را طی کردیم، و این ریشه‌های فاسدی که در ایران بود، یکی بعد از دیگری از بین رفته و خواهد رفت. و شما- ان شاء الله- پیروزمندانه احکام اسلام را در این مملکت اجرا خواهید کرد.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: