فیلم
 
کلیدواژه:

آن که با یک زندگی متوسط ساخته است، از جنگ نمی‌ترسد.
پاسدارهای ما که یک زندگی عادی هم کمتر دارند، از جنگ نمی‌ترسند. ارتشی ما که یک زندگی عادی دارد، از جنگ نمی‌ترسد. جنگ به او ضرری نمی‌زند. آنهایی که دارای کاخها و بساط هستند آنها باید بترسند، ضرر به آنها می‌رسد. ما مهیا کردیم خودمان را برای اینکه برویم دنبال رفع ظلم، تا آنجا که می‌توانیم با نصیحت، با دست دوستی، با محبت با این اشخاصی که همسایه ما هستند از این کشورهای اسلامی، با مودّت، با دوستی، دائماً مسئولین ما این حرف را می‌زنند، لکن آنها از باب این که وارد به ضیافه الله نشده‌اند- عَلی‌ قُلُوبِهِمْ حِجاب ، صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لا یَعْقلِوُن- با دست خودشان، خودشان را فانی می‌کنند

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: