فیلم

ملی‌گرایی

کودتا، جدایی مردم از حکومت
اسلامی بودن انقلاب، انگیزه حضور مردم در صحنه ها
این ملی‌گراها
افراد ملی به درد ما نمی‌خورند
ملّی‌گرایی اساس بدبختی مسلمین است
تفرقه بین مسلمین
دعوت انبیا به اخوت و برادری
خیانت بختیار به ملت ایران
نقش علما و مساجد در انقلاب‌
بیشتر