فیلم

ملی‌گرایی

کودتا، جدایی مردم از حکومت
اسلامی بودن انقلاب، انگیزه حضور مردم در صحنه ها
این ملی‌گراها
افراد ملی به درد ما نمی‌خورند
ملّی‌گرایی اساس بدبختی مسلمین است
بیشتر