فیلم

ایمان به خدا

سخنرانی در جمع مسئولان نظام (برکات ماههای رجب، شعبان و رمضان)
سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان (غنای اسلام در جمیع جهات)
شریک جنایت
بخشی از فیلم سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تاکید بر «جمهوری اسلامی»)
وَ الْعَصْرِ، انَّ الْانْسانَ لَفی‌ خُسرٍ
انبیاء، مربی انسان
فرعونیت در باطن انسان
ما چیزی نیستیم، هر چه هست اوست
ایران سلاحش سنگ بود
بیشتر