فیلم

تبلیغات

مصاحبه با حسنین هیکل نویسنده مصری درباره دخالتهای امریکا
سخنرانی در جمع میهمانان مراسم «دهه فجر»؛ (آگاه نمودن مستضعفان جهان)
سخنرانی در جمع مسئولان جهاد سازندگی (ابعاد شخصیت حضرت علی «ع»)
بیشتر