فیلم
 
کلیدواژه:

شما ملاحظه کنید برای سرنگونی یک طیاره کره جنوبی چه بساطی درست کرده‌اند. البته به قتل رساندن و ساقط کردن یک طیاره‌ای که انسان‌ها در آن هست و اشخاص عادی در آن هست یک جرم نابخشودنی‌ است، لکن امریکا طرفدار این است، باید دید چی هست این، امریکا این قدر تبلیغ می‌کند و نطق می‌کند رئیس جمهور امریکا و فاجعه می‌گوید در دنیا واقع شده است و دنیا باید این را نبخشند. این همان امریکایی است که این فاجعه را در جاهای دیگر خودش بجا می‌آورد، و این همان امریکایی است که عراق را وادار می‌کند که بدتر از این فاجعه‌ها را در ایران بیاورد، یک کلمه هم حرف نمی‌زند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: