فیلم

تبلیغات

مصاحبه با حسنین هیکل نویسنده مصری درباره دخالتهای امریکا
سخنرانی در جمع میهمانان مراسم «دهه فجر»؛ (آگاه نمودن مستضعفان جهان)
سخنرانی در جمع مسئولان جهاد سازندگی (ابعاد شخصیت حضرت علی «ع»)
لزوم آموزش زبانهای خارجی در مدارس
رفتار دوگانه آمریکا دربرابر حوادث
معنای صحیح صدور اسلام
اسلام را آنطور که هست به مردم ارائه بدهیم
ما تبلیغاتمان در خارج بسیار ناقص است
امروز موظفیم که تبلیغات را هر چه بیشتر تقویت کنیم
بیشتر