فیلم

ترور

سخنرانی در جمع اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری (دستاورد شهادتها)
سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان و ائمه جمعه کل کشور (منشا مفاسد عالم)
دلخوشیهای دروغین غرب باوران عافیت طلب
قرآن و نهج البلاغه ، حجت ایران
آنهایی که مخالف با ترور هستند، مرکز ترور هستند
یک جریانی از اول انقلاب در مقابل انقلاب در کار بود
می‌کشند و به آتش می‌کشند و سر می‌برند
این شهادت اسباب این شد که همه با هم منسجم بشوند
آزادی انفجار
بیشتر