فیلم

امتحان الهی

سخنرانی در جمع خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم (امتحانات الهی)
سخنرانی در جمع اعضای شوراهای محلی توزیع کالا در تهران (امتحان الهی)
امتحان ملازم با وجود انسان است
این سند افتخار شماست
مثل کارتر هست یا مثل علی بن ابی طالب
امتحان ریاست
امتحان ریاست، سخت‌ترین امتحان
دولتمردان بیدار بشوند!
بزرگترین آزمایش بشر
بیشتر