فیلم

جنگ تحمیلی

سخنرانی در جمع گروهی از مسئولین نظام (قداست ماههای شعبان و رمضان)
سخنرانی در جمع خانواده‌های شهدا و ایثارگران (ابعاد شخصیت حضرت علی «ع»)
لزوم حفظ آمادگی در برابر دشمن
تهدید و ایجاد نفاق در مبارزه با متجاوز
مایوس نشدن ملت ایران در مبارزه با متجاوز
آن که با امریکا دوست است، صلاح ملت ما را می‌خواهد؟
دفاع از مسلمین جهان
ماه رمضان ماه جنگ است
ملت شهادت
بیشتر