فیلم
 
کلیدواژه:

یکدفعه انسان می‌بیند که یک صدا از مصر بلند می‌شود، از سودان بلند می‌شود، نمی‌دانم از اردن بلند می‌شود، از عراق بلند می‌شود، از امریکا بلند می‌شود، از فرانسه‌ بلند می‌شود، از ایران هم بلند می‌شود، یک صداست، انسان می‌فهمد یک حلقوم است دارد این حرفها را می‌زند. اینهایی که اهل خود ایران هستند و رفتند بیرون، اینها با ملت خوب هستند؟ صلاح ملت را می‌بینند؟ آن که با عراق می‌سازد، صلاح ملت را می‌بیند؟ آن که با امریکا دوست است، صلاح ملت ما را می‌خواهد؟ خوب! ما می‌دانیم این جوری نیست اینها اصلاح کنند خودشان را.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: