فیلم

یهود

دین وسیاست
مدعیان دروغین پیروی از حضرت موسی(ع)
از یهود(اسرائیل) نمی شود گفت کسی بدتر است
یهودی نبودن صهیونیستها
تنفر مردم یهود از صهیونیستها
اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامی‌
اگر کسانی لایق رحمت نباشند، انتقام و غضب
سخنرانی در جمع مردم و مسئولین نظام (برکات میلاد و مبعث پیامبر)
در انتظار طلوع | قسمت سی و چهارم
بیشتر