فیلم

سخنرانی در جمع مردم (تاسیس حزب مستضعفین و هشدار به گروهکها)

عنوان: سخنرانی در جمع مردم (تاسیس حزب مستضعفین و هشدار به گروهکها)

 

۲۶ مرداد ۱۳۵۸/ ۲۳ رمضان ۱۳۹۹

قم

روز قدس

ضرورت تاسیس حزب مستضعفین- هشدار به احزاب و گروههای فاسد و توطئه‌گر

ملت مسلمان ایران

" /> 1358052601 - pic.jpg
 
کلیدواژه:

سخنرانی در جمع مردم (تاسیس حزب مستضعفین و هشدار به گروهکها)

 

۲۶ مرداد ۱۳۵۸/ ۲۳ رمضان ۱۳۹۹

قم

روز قدس

ضرورت تاسیس حزب مستضعفین- هشدار به احزاب و گروههای فاسد و توطئه‌گر

ملت مسلمان ایران

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: