فیلم

افغانستان

سخنرانی در جمع مردم (تاسیس حزب مستضعفین و هشدار به گروهکها)
در یک کشوری که ملتش یک چیزی را می‌خواهند، نمی‌شود خلافش کرد
مشکل مسلمین فقط قدس نیست
نکاتی درباره افغانستان‌
ایجاد رُعب در دل دشمنان‌
انقلاب ایران و اوضاع افغانستان‌
پیام سفیر شوروی در آستانه اشغال افغانستان‌
ممالک اسلامی همه با هم باشند
بیشتر