فیلم

مخالف‌خوان

09 شهریور 1361

آنهایی که نشسته‌اند کنار و نق می‌زنند به این کشور، آنها یک قدری توجه بکنند، از خواب بیدار بشوند. آنهایی که هی نق می‌زنند که اینجاش چه جوری است، آنجاش چه جوری است، اینها نمی‌فهمند که ما در چه حالی هستیم. نمی‌دانند ما در چه حالی هستیم الآن. ما در حال جنگیم. ما در حال محاصره اقتصادی هستیم. ما در حالی هستیم که امریکا علناً دارد مخالفت می‌کند و جنگ‌افروزی دارد می‌کند با ما، و ما اعتنا هم به او نداریم. 11 بهمن 1362

اگر فقط حضرت ابراهیم می‌آمد و دعا می‌کرد و ذکر می‌کرد، این دیگر تو آتشش‌ نمی‌انداختند. و اگر هر کس بنشیند همان دعا بکند، هیچ کس کاریش ندارد. اگر مسلمانها هم بنشینند دست دراز کنند طرف خدا، خدایا! رحمت کن کی را، لعنت کن کی را و چی را، هیچ کس کارشان ندارد. اما این خلاف سیره انبیاست، خلاف شیوه انبیاست.23 مرداد 1366

اینهایی که می‌گویند که هر علمی بلند بشود و هر حکومتی، خیال کردند که هر حکومتی باشد این بر خلاف انتظار فرج است. اینها نمی‌فهمند چی دارند می‌گویند. اینها تزریق کرده‌اند بهشان که این حرفها را بزنند. نمی‌دانند دارند چی‌چی می‌گویند. ما اگر فرض می‌کردیم دویست تا روایت هم در این باب داشتند، همه را به دیوار می‌زدیم؛ برای اینکه خلاف آیات قرآن است. این گونه روایت قابل عمل نیست. 14 فروردین 1367

" /> Untitleud.png
 
کلیدواژه:

ننشینید کنار و هی نق بزنید و مردم را مایوس کنید، با اینکه نمی‌شوند اینها مایوس. آن اشخاصی که در خارج رفتند و فرار کردند و حالا هی اعلامیه پخش می‌کنند و خودشان هم با خودشان در جنگ هستند و اینها، آنها از یک طرف یک جوری صدمه به اینجا می‌زنند، این آدم مقدس مآب هم که در بازار است یا در مدرسه است یا در کجا هست این هم یک جور دیگر صدمه می‌زند. 09 شهریور 1361

آنهایی که نشسته‌اند کنار و نق می‌زنند به این کشور، آنها یک قدری توجه بکنند، از خواب بیدار بشوند. آنهایی که هی نق می‌زنند که اینجاش چه جوری است، آنجاش چه جوری است، اینها نمی‌فهمند که ما در چه حالی هستیم. نمی‌دانند ما در چه حالی هستیم الآن. ما در حال جنگیم. ما در حال محاصره اقتصادی هستیم. ما در حالی هستیم که امریکا علناً دارد مخالفت می‌کند و جنگ‌افروزی دارد می‌کند با ما، و ما اعتنا هم به او نداریم. 11 بهمن 1362

اگر فقط حضرت ابراهیم می‌آمد و دعا می‌کرد و ذکر می‌کرد، این دیگر تو آتشش‌ نمی‌انداختند. و اگر هر کس بنشیند همان دعا بکند، هیچ کس کاریش ندارد. اگر مسلمانها هم بنشینند دست دراز کنند طرف خدا، خدایا! رحمت کن کی را، لعنت کن کی را و چی را، هیچ کس کارشان ندارد. اما این خلاف سیره انبیاست، خلاف شیوه انبیاست.23 مرداد 1366

اینهایی که می‌گویند که هر علمی بلند بشود و هر حکومتی، خیال کردند که هر حکومتی باشد این بر خلاف انتظار فرج است. اینها نمی‌فهمند چی دارند می‌گویند. اینها تزریق کرده‌اند بهشان که این حرفها را بزنند. نمی‌دانند دارند چی‌چی می‌گویند. ما اگر فرض می‌کردیم دویست تا روایت هم در این باب داشتند، همه را به دیوار می‌زدیم؛ برای اینکه خلاف آیات قرآن است. این گونه روایت قابل عمل نیست. 14 فروردین 1367

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: