فیلم
 
کلیدواژه:

آنهایی که در خواب هستند، آنهایی که باز هم خواب می‌بینند، آنهایی که خواب امریکا را می‌بینند خدا بیدارشان کند، توجه بهشان بدهد که یک ملت ضعیف را، یک ملتی که‌ حالا می‌خواهد بیرون بیاید از این ضعف، حالا می‌خواهد قدرت خودش را به عالم نشان بدهد که ما زیر بار نمی‌رویم، همین قدر، ما نمی‌خواهیم که برویم جایی را بگیریم، ما زیر بار نمی‌رویم. ما دفاع از اسلام می‌کنیم. صدام پا روی اسلام گذاشته، ما از او دفاع می‌خواهیم بکنیم؟! دفاع از اسلام می‌خواهیم بکنیم! صدام یک حکم از احکام اسلام را قبول ندارد، یک حکم از احکام اسلام را قبول ندارد. ما دفاع می‌خواهیم بکنیم.
صدام دارد ظلم می‌کند به ملت خودش، به ملتی که مسلمان هستند و از ما می‌خواهند که ما هم از آنها دفاع بکنیم، ما دفاع می‌خواهیم بکنیم از آنها. ما هجمه نداریم، ما الآن هم در حال دفاع هستیم.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

2 نظر
  • محمدجواد
    روحت شاد امام روح الله (ره)
    پاسخ
  • Amir Warasteh
    پیر خردمند و دانا
    پاسخ