فیلم
 
کلیدواژه:

مرگ بر همه ظالمهای دنیا. مرگ بر آنهایی که دارند مردم را و ملتها را می‌چاپند و با تبلیغات خودشان، خودشان را یک ملت یا یک دولت صلح طلب حساب می‌کنند اینها در حال مرگ هستند. آنی که باقی است خدای تبارک و تعالی است. آن که هست و همیشه هست او است. و آن که اهل سعادت است، آنی است که تقوا داشته باشد. تبعیت داشته باشد از اسلام. و تبعیت از اسلام اگر ما داریم، باید هم دشمنان اسلام را سرکوب کنیم تا آن اندازه‌ای که می‌توانیم و هم باید بین دوستان خودمان محبت ایجاد کنیم.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: