فیلم
 
کلیدواژه:

از خدای تبارک و تعالی مسالت می‌کنم که شما را در کارهایتان موفق کند و اسلام را به دست شما به دست دوستان شما، به دست رفقای شما، به دست همه قوای مسلحه، اسلام را پیش ببرد و کفر را ساقط کند. البته می‌دانید که زمینه سقوط کفر را خدا دارد فراهم می‌کند و از ما نیست این چیزها، شما هم باید این را از خودتان ندانید. این خدای تبارک و تعالی است که به شما قدرت داده است و خدای تبارک و تعالی است که شما را همت داده است و هر تیری که رها می‌کنید، با دست شما خدای تبارک و تعالی کار را انجام می‌دهد، چنانچه تا حالا تجربه کردید.و تقاضا دارم که وحدت خودتان را حفظ کنید و اخلاصتان را، هم وحدت را حفظ کنید و هم اخلاص را، هم خودتان را چیزی ندانید، و هم قدرت خدای تبارک به دست شما ان شاء الله، اجرا بشود و شرط این است که همه با هم، تمام قوا با هم باشید

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: