فیلم
 
کلیدواژه:

اگر سست بیایید، قدرتهای بزرگ اسلام را می‌خواهند از بین ببرند، برای اینکه در ایران فهمیدند که اگر اسلام در منطقه بیاید، آنها راهی ندارند. ولی مع الاسف بعض علمای منطقه نفهمیدند و حکام منطقه هم که نخواهند فهمید. دائماً دعوت به این می‌کنند که چه خطر بزرگی است ایران! ایران اگر قدرت پیدا کند خطر بزرگی است! بله خطر بزرگ است، اما برای امریکا و شوروی، نه برای مسلمین، برای مسلمین رحمت است. شما ملاحظه می‌کنید الآن آن طوری که در خارج به شما گفته بودند، در رسانه‌های گروهی همه جا و در مطبوعاتشان گفته بودند که ایران امنیت اصلش نیست، توی خیابانها مردم را می‌کشند، بچه‌های کوچک را می‌کشند، توی خیابانها، زنهای آبستن را می‌کشند، شما آمدید اینجا حبسها را دیدید. اگر در جبهه‌ها رفتید، و جبهه‌ها را هم لا بد دیدید، دیدید که جبهه‌های ما مسجد است- الآن- جبهه‌های ما از مسجد بیشتر الآن ذکر خدا گفته می‌شود.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: