فیلم
 
کلیدواژه:

اینهایی که همیشه تکذیب از ایران، و هر رادیویی را شما باز کنید از ایران تکذیب می‌کند، از اختناق ایران، از جنایات ایران، از زندان‌های ایران، از شکنجه‌های ایران، از کشتار بدون محاکمه، از اینها صحبت می‌کنند. خوب! شما ببینید در خارج، تحقیق کنید الآن این مطلب را، شما آمدید درها باز است، برای تحقیق بروید، ببینید. شما کوچه و بازار را دارید می‌بینید، در کوچه و بازار مردم را دارند با چه تهدید می‌کنند و اذیت می‌کنند؟ در نماز جمعه‌ای که شما رفتید، کسی ایستاده بود با تفنگ مردم را تهدید می‌کرد که بروید نماز جمعه؟ خوب! اینهاست که به ما می‌گویند. اگر شما در خارج از ایران، در بلاد خودتان، دیدید که مفاسد زیاد است، بدانید که اینها از این می‌ترسند که آن جا برگردد حال مفسده به حال مصلحت، به حال اسلام. اینها می‌خواهند جلوی این را بگیرند، یک سدی درست کنند، جلوی این موجی که پیدا شده است بگیرند و نگذارند که صدای ایران برسد به کشورهای دیگر. و این هم یک اشتباهی است که آنها می‌کنند. هر چه این بوق‌ها بلندتر بشود ایران قوی‌تر می‌شود. هر چه اینها ایران را متهم کنند به این که فساد دارد می‌کند، نمی‌دانم استبداد هست، فاشیستی است- امثال این عبارات- و هر تروری در عالم واقع می‌شود دست ایران در کار است، اینها تقویت‌ می‌کند ایران را.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: