فیلم
 
کلیدواژه:

این کسانی که ادعای طرفداری از حقوق‌ بشر می‌کنند، حاضر نیستند گوش کنند به حرف این مظلومانی که زیر ستم این ظالمها به دستیاری امریکای جابر ظالم که تمام گرفتاریهای ما با دست اوست، حاضر نیستند که رسیدگی کنند که چه شده است. از آن طرف برای ما اطلاعیه صادر می‌کنند و اعلامیه صادر می‌کنند و محکوم می‌کنند. و ما نه به آن محکومیتش ترتیب اثر می‌دهیم و نه به این نیامدن.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: