فیلم
 
کلیدواژه:

اینها نمی‌توانند ببینند این انقلاب اسلامی شما را. وقتی تحلیل می‌کنند که خوب، چه شد، آدمِ اینجا با آدمِ جاهای دیگر که هر دو آدمند، همه جا هم یکی دعوی رهبری می‌کند و می‌گوید من رهبر، همه جا هم یک حزبی پیدا می‌شود و می‌گوید من حزب، لکن ایران چه چیز بود که به این سرعت، به این سرعت معجزه‌آسا پیشبرد کرد؟ وقتی تحلیل می‌کنند، همه چیزها را می‌بینند که مکتب بود که این کار را کرد. این مکتب اسلام است که این کار را [کرد.] مردم برای خدا این کار را کردند. وقتی خدا آمد در بین مردم؛ یعنی، مردم شدند دست خدا، وقتی برای خدا کار کردند و مشتها گره شد برای خدا و الآن هم همین طور ان شاء الله، هست و تا آخر باشد.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: