فیلم
 
کلیدواژه:

و از او اسفناکتر قضیه اسرائیل است که بوقهای استعماری تا امروز هم اسرائیل را دارند ترویج می‌کنند، و در عین حال ایران را متهم می‌کنند که از اسرائیل اسلحه می‌خرد و با هم هستند، و گاهی هم می‌گویند ایرانیها با امریکاییها هستند. ایرانی که از پیشتر یا حدود بیست سال تا حالا در همه صحبتهای گویندگان متوجهشان، اسرائیل در صدر مسائلشان بوده است و مخالفت با اسرائیل در صدر مسائلشان بوده است ایران را متهم می‌کنند به اینکه از اسرائیل چیز [اسلحه‌] می‌آورند. آن وقت عراقی که از اسرائیل پشتیبانی می‌کند و اسرائیل از او پشتیبانی می‌کند، او نه، اسرائیلی نیست؟ او بر ضد اسرائیل است! اینها مصیبتهایی است که مسلمین نشسته‌اند گوش و چشم باز و قلبها در عما؛

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: