فیلم
 
کلیدواژه:

خوش آمدید در کشوری که برای اینکه، قیام برای اسلام کرده است و می‌خواهد که اسلام در این کشور حکومت کند، و مورد تجاوز قدرتهای بزرگ بیواسطه یا با واسطه شده‌اند، در این کشور آمدید و خوش آمدید در کشوری که به واسطه اینکه با ابرقدرتها و نفوذ آنها مخالف است و اعلام مخالفت کرده است مورد تجاوز دشمنهای اسلام، از عراق- یعنی حزب بعث عراق- شروع شده است به دستیاری امریکا و کمک تقریباً همه کشورهای جهان و مورد تجاوز همه اینها شده است  کشوری که می‌خواهد عدل الهی را در جهان و ابتداءً در مرکز خود که ایران است، بپا کند و در همه جا حکومت، حکومت اسلامی باشد و دست قدرتهای بزرگ از کشورهای اسلامی کنار باشد.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: