فیلم
 
کلیدواژه:

 شما باید متحول بشوید از آن رژیم و آن ریشه‌هایی که دوانده بود در همه جا؛ همه جای کشور را آنها منقلب کرده بودند به یک اخلاق وابسته. باید کوشش کند ملت ایران و کوشش کنند آنهایی که با جوانها و با نیمسالها و با خردسالها سر و کار دارند، کوشش کنند که اینها را مستقل از حیث افکار و مستقل از حیث فرهنگ بار بیاورند، اینها هستند که بعدها این کشور را در دست می‌گیرند. اگر شما اینها را تربیت خوب بکنید، هر کاری که آنها بکنند برای شما ثواب دارد.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: