فیلم
 
کلیدواژه:

بعضی از کسانی که می‌خواهند این نهضت اسلامی و این انقلاب الهی به ثمر نرسد، گاهی می‌گویند که شور مردم کم شده است، مردم در اول انقلاب شور زیاد داشتند ولی حالا آن طور نیست و این سمپاشی است در بین ملت. مگر اول انقلاب برای خدا بود و حالا برای خدا نیست که در اول انقلاب، شور زیاد باشد و حالا چون برای خدای نیست، کم باشد؟ از اول انقلاب تا حالا هر چه بوده است برای خدای تبارک و تعالی بوده است. یک مملکتی که می‌رفت به طرف جاهلیت، می‌رفت که احکام قرآن و اسلام فراموش بشود و می‌رفت به اینکه مصالح این مملکت پایمال بشود، خزاین مملکت به جیب اجانب برود، ملت ما قیام کرد برای خدا و برای احیای احکام الهی و با شور و شعف به میدان رفت و با دادن فداییان بسیار و شهدای بیشمار غلبه کرد بر کفر و نفاق و دست ابرقدرتها را از این کشور کوتاه کرد. و این برای اسلام بود و برای خدا. یک کشوری که برای خدا قیام کرده است، برای خدا هم پایدار می‌ماند و برای خدا هم ادامه می‌دهد. و لهذا، این اشخاصی که پیش خودشان می‌نشینند حساب می‌کنند، یا بیحساب می‌خواهند این کشور را به خیال خودشان نگذارند به پیش برود و این انقلاب را نگذارند که گرم بماند و پر شور، اینها یک‌ مطالبی را عنوان می‌کنند و منتشر می‌کنند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: