فیلم
 
کلیدواژه:

من به این آقایانی که اهل سدادند، اهل صلاحند، منتها اعوجاج فکری دارند، [می‌گویم که‌] امریکا برای شما هیچ فایده‌ای ندارد، دیگر گذشت آن وقت. امروز آنی که برای شما برای دینتان برای دنیاتان فایده دارند این ملت‌اند، این ملت پابرهنه است. آن ملت سرمایه‌دار هم به درد شما نمی‌خوردند، آنها همه برای خودشان می‌کشند، شماها را می‌خواهند آلت دست قرار بدهند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: