فیلم
 
کلیدواژه:

حکومت ایران را می‌خواهد بگیرد و همه ملت هم با او همراه‌اند. فقط یک دهم هستند که در ایران با اسلام موافق‌اند و الّا همه اینها با حکومت اسلامی مخالف! خوب، اینها یک چیزی نیست، بچه بازی، حرفهای بچّه بازی است که مع الاسف، اشخاصی که خوب بود خدمت بکنند به این کشور، می‌توانستند خدمت بکنند به دام افتادند و این طور حیثیت خودشان را از بین بردند و زحمتهایی هم اگر سابقاً کشیدند، بکلی قلم سرخ رویش کشیدند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: