فیلم

خداوند آنها را از شرّ دشمنان بشریت و اسلام نجات بدهد

من امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی عنایت خودش را بر این ملتی که مظلوم بوده است در طول تاریخ و می‌خواهد از زیر بار ظلم و ستم خارج بشود و می‌خواهد از زیر بار ستم ابرقدرتها خارج بشود و مورد هجمه ابرقدرتها و انگلهای دیگر هستند، خداوند آنها را از شرّ دشمنان و دشمنان بشریت و اسلام نجات بدهد. همه را موفق کند و همه مسلمین را موفق کند که به احکام اسلام مو به مو عمل کنند و مخالفین اسلام را از صحنه بیرون کنند.

" /> 1360061001 - 11 -pic.jpg
 
کلیدواژه:

من امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی عنایت خودش را بر این ملتی که مظلوم بوده است در طول تاریخ و می‌خواهد از زیر بار ظلم و ستم خارج بشود و می‌خواهد از زیر بار ستم ابرقدرتها خارج بشود و مورد هجمه ابرقدرتها و انگلهای دیگر هستند، خداوند آنها را از شرّ دشمنان و دشمنان بشریت و اسلام نجات بدهد. همه را موفق کند و همه مسلمین را موفق کند که به احکام اسلام مو به مو عمل کنند و مخالفین اسلام را از صحنه بیرون کنند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: