فیلم
 
کلیدواژه:

این تکلیفی است برای همه جوانان ایران و همه ملت که در یک همچو وقت حساس اختلاف نکنند و اختلاف ایجاد نکنند. خدای نخواسته با اختلاف، تمام این کشور از دست می‌رود. و تمام جوانهای ما باز به آن حالی که در سابق بودند خدای نخواسته مبتلا می‌شوند. کوشش کنید در اینکه با هم همه برادر باشید. امروز هم ارتش ایران و هم ژاندارمری ایران و هم سایر قوای مسلّحه و هم شما برادران، همه‌تان در زیر بیرق اسلام هستید، و برادر باید باشید. اگر برادر باشید و با هم و با یک توجه الهی، با یک وحدت، به‌ دشمن حمله کنید شما پیروز هستید. و اگر خدای نخواسته در بین شما خلافی پیدا بشود- که آرزوی دشمن ماست، دشمن شماست- ممکن است طور دیگر پیش بیاید. این یک تکلیف الهی است برای همه، برای همه گویندگان، برای همه نویسندگان، برای همه شماها که در جبهه‌ها جوانمردانه به پیش می‌روید و فداکاری می‌کنید. یک تکلیف الهی است برای همه که دعوت به وحدت بکنند. دعوت به اجتماع بکنند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: