فیلم
 
کلیدواژه:

این رای اخیر رایی است که من گمان نمی‌کنم در دنیا سابقه داشته باشد که به این طور، بدون اینکه تبلیغات دامنه‌داری شده باشد، با فرصت کم و بدون اینکه یک خوف یا طمعی در کار باشد، همه قشرهای ملت از مراجع بزرگ اسلام و علمای اعلام بلاد و قشرهای دیگر مستضعف و بپاخاسته به پای صندوقها رفته‌اند و رای خودشان را داده‌اند؛ یعنی، رای به اسلام.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: