فیلم
 
کلیدواژه:

ایران یک کشوری است که از اولی که نهضت کرده و ما قبل او، کشور متعهد اسلامی بوده است و الآن هم در مقابل همه قدرتهایی که بر خلاف اسلام هستند قیام کرده است و دارد به پیش می‌رود. چه شده است که باید دعوت کنید دولتهای اسلامی را به ضد اسلام، به ضد کشور اسلامی؟ این کشور اسلامی که برای اسلام دارد زحمت می‌کشد و برای اسلام دارد شهید می‌دهد و برای اسلام دارد آواره می‌شود، چرا باید آنهایی که دولتهای اسلامی هستند و ادعای اسلام می‌کنند جبهه‌بندی بکنند در مقابل یک همچو کشوری؟

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: