فیلم
 
کلیدواژه:

شما می‌بینید که الآن توطئه‌ها باز در کار است. و امریکا- که دشمن شماره اول بشر و ماست- باز این شخص خائن را به بهانه اینکه مریض است برده است امریکا. و ما نمی‌دانیم که آیا صحیح می‌گویند یا نه؟ بلکه بعض اطبایی که در آنجا بودند و مطالعه بعضی پرونده‌ها را کردند گفتند مرض این مرضی نیست که احتیاج به آمدنِ امریکا داشته باشد. آن در همان جا هم که بود می‌شد که همان جا باشد و معالجه کند. از این معلوم می‌شود که یک توطئه‌ای در کار است. البته دیگر محمد رضا قابل اینکه یک آدمی بشود و بتواند.
یک نفسی بکشد این نیست الحمد للَّه؛ لکن این را آلت قرار می‌دهند، این قدرتمندها و شیاطین این را آلت قرار می‌دهند، برای اینکه با آلیت این، یک فعالیتهای دیگری بکنند و یک تیپهای دیگری و قشرهای دیگری برایشان خدمتگزاری بکنند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: