فیلم

بهره‌مندی یکسان همه از خدمات دولتی‌

راجع به حال خودم که الحمد للَّه بد نیست و شاید تشریفات زیاد برای من مهیا کردند آقایان اطبا، آقای وزیر بهداری. تشریفاتی که ما عادت به آن نداریم. ما طلبه‌ها عادی نیستیم به آن. و من وقتی خوشحال می‌شوم که بفهمم آقایان در صدد این هستند که به این زاغه‌نشینان شهرها، به این چادرنشینهای شهرها که در زمان طاغوت به آنها هیچ عنایتی نشده بود، در این زمان عنایت بشود. بهداری که اول مرتبه احتیاجی است که مردم به آن دارند طوری باشد که برای همه مهیا باشد. برای یکی تشریفات و برای یکی هیچی نباشد. و من امیدوارم که آقایان اطبا هرجا که هستند، و دولت و وزیر بهداری و خود ملت عنایت به این مطلب داشته باشند که این زاغه‌نشینها، این فقرا، اینهایی که عیال خدا هستند این طور ابتلائات را نداشته باشند.

" /> 1358110401 - 01.jpg
 
کلیدواژه:

راجع به حال خودم که الحمد للَّه بد نیست و شاید تشریفات زیاد برای من مهیا کردند آقایان اطبا، آقای وزیر بهداری. تشریفاتی که ما عادت به آن نداریم. ما طلبه‌ها عادی نیستیم به آن. و من وقتی خوشحال می‌شوم که بفهمم آقایان در صدد این هستند که به این زاغه‌نشینان شهرها، به این چادرنشینهای شهرها که در زمان طاغوت به آنها هیچ عنایتی نشده بود، در این زمان عنایت بشود. بهداری که اول مرتبه احتیاجی است که مردم به آن دارند طوری باشد که برای همه مهیا باشد. برای یکی تشریفات و برای یکی هیچی نباشد. و من امیدوارم که آقایان اطبا هرجا که هستند، و دولت و وزیر بهداری و خود ملت عنایت به این مطلب داشته باشند که این زاغه‌نشینها، این فقرا، اینهایی که عیال خدا هستند این طور ابتلائات را نداشته باشند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: