فیلم
 
کلیدواژه:

همانهایی که مدعی حقوق بشر هستند و همانهایی که مدعی این هستند که باید به قراردادهای بین المللی وفادار بود اولین اشخاصی هستند و اولین دولتهایی هستند که نه به حقوق بشر اعتنا دارند، و نه به این سازمانهایی که به دست‌ خودشان به وجود آوردند. آنهایی که ادعا می‌کنند که ما انقلاب کردیم برای خلقها و برای مردم مستضعف، وقتی اعمال آنها را شما نگاه کنید، اولین اشخاصی هستند که به ضد بشر هستند و به ضد ملت خودشان هستند. تمام تبلیغات برای به دست آوردن قدرت است. تبلیغات شرق و تبلیغات غرب تمامش آلوده به آن هواهای نفسانی است که انسان هرگز سیر نمی‌شود از آن هواها. با الفاظ خوب، با گفتار خیلی شیرین، مردم را اغفال می‌کنند. [از] خود مردم استفاده می‌کنند و مردم را به قیادت خودشان [به اسارت‌] در می‌آورند و از مردم استفاده قدرت برای خودشان می‌کنند. همانهایی که ادعای توده‌ای بودن و برای توده بودن را می‌کنند بعد از اینکه انقلابشان پیروز شد، میلیونها نفر از این توده‌های مردم را و از این مستضعفین را به زندان انداختند و به هلاکت رسانده‌اند. و همانهایی که ادعای حقوق بشر را می‌کنند در طول حکومت خودشان بشر را به هلاکت رسانده‌اند، و تمام مستضعفین دنیا را از حقوق اولیه بشر محروم کردند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: