از هیچ ابرقدرتی نترسید!

از هیچ ابرقدرتی نترسید، و از هیچ تبلیغاتی، داخلی و خارجی، هیچ خوفی نداشته باشید. ما راه خودمان را می‌رویم و آن راه خداست. 14 خرداد 1359

ولا تهابوا ایه قوه عظمی، ولا ترهبوا ایه دعایات داخلیه او خارجیه اطلاقاً. اننا نسلک دربنا وهو درب الله. ۲۰ رجب ۱۴۰۰

Do not fear any inside or outside propaganda. We trod our own way and that is the way of God. 4 June 1980

دریافت طرح
اشتراک از هیچ ابرقدرتی نترسید!
کلیدواژه:
آمریکا، سردمدار استکبار جهانیآمریکا و انقلاب اسلامیآمریکاایمان به خداسیاست خارجی