بند "ک" وصیتنامه امام | نگذارید فرزندانمان در دامان گرگ‌ها تربیت شوند!

دانشگاهها اگر اسلامی ـ انسانی‌ـ ملی بود، می‌توانست صدها و هزارها مدرس به جامعه تحویل دهد؛ لکن چه غم‌انگیز و اسفبار است که دانشگاهها و دبیرستانها به دست کسانی اداره می‌شد و عزیزان ما به دست کسانی تعلیم و تربیت می‌دیدند که جز اقلیت مظلوم محرومی همه از غربزدگان و شرقزدگان با برنامه و نقشه دیکته شده در دانشگاهها کرسی داشتند؛ و ناچار جوانان عزیز و مظلوم ما در دامن این گرگان وابسته به ابرقدرتها بزرگ شده و به کرسیهای قانونگذاری و حکومت و قضاوت تکیه می‌‌کردند ... . بر ملت و دولت جمهوری اسلامی است در همه اعصار، که نگذارند عناصر فاسد دارای مکتبهای انحرافی یا گرایش به غرب و شرق در دانشسراها و دانشگاهها و سایر مراکز تعلیم و تربیت نفوذ کنند. وصیتنامه سیاسی-الهی

لو انّ الجامعات کانت اسلامیه، انسانیه ووطنیه لامکنها ان تقدم للمجتمع مئات وآلاف الاساتذه. ولکن کم هو امر محزن وموسف ان تدار الجامعات والثانویات من قبل الماسورین للغرب والشرق الا ما ندر من اقلیه مظلومه محرومه فیتعرض شباننا للتربیه علی ایدیهم وعلی اساس برامج ومخططات املیت علیهم من قبل الاساتذه الاجانب ممن کانت لهم الخطوه فی الجامعات. الامر الذی جعل شباننا الاعزاء المظلومین یترعرعون فی احضان هذه الذئاب المرتبطه بالقوی الکبری، فنشا منهم من تسنّم مواقع المسوولیه عن تشریع القوانین والحکم والقضاء... والیوم لزم الشعب وحکومه الجمهوریه الاسلامیه فی کل العصور، ان یحولا دون تسلل العناصر الفاسده من اتباع المدارس الفکریه المنحرفه او ذات المیول للغرب والشرق الی معاهد المعلمین او الجامعات او سائر مراکز التعلیم والتربیه. الوصیه السیاسیه- الالهیه

If our universities were Islamic, humane and nationalistic, they would have trained, educated and presented to the society hundreds and thousands of teachers and professors. How sad it was that these institutions were administered and our children trained and educated, with a few exceptions, by people who were either Westernized or Easternized. These persons were installed in vital positions with special planning and design. Our dear, oppressed and innocent children were unfortunately trained by such wolves affiliated with the superpowers. They occupied high legislative, executive and judiciary positions... . Now, it behooves the nation and Islamic governments at all times not to permit corrupt elements, who are either the followers of deviant schools of thought or lean toward the West or the East, to influence the colleges, universities or the centers of education. Politico-Divine Will

دریافت طرح
اشتراک بند "ک" وصیتنامه امام | نگذارید فرزندانمان در دامان گرگ‌ها تربیت شوند!
کلیدواژه:
وصیت نامهنفوذاساتید دانشگاهیدانشجو و تحصیلات خارج از کشوردانشگاه و دانشگاهیان