ملت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده است

چه شیرینی بالاتر از اینکه ملت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر امریکا فرود آمده است. چه شیرینی بالاتر از اینکه ملت ایران سقوط ارکان و کنگره‌های نظام ستمشاهی را نظاره کرده است و شیشه حیات‌ امریکا را در این کشور شکسته است. 29 تیر 1367

ای حلوی الذ من ان یشاهد الشعب الإیرانی تداعی وسقوط ارکان وقواعد النظام الشاهنشاهی الظالم وتحطم زجاج الوجود الامیرکی فی هذا البلد. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

Is there anything sweeter than the fact that the great nation of Iran has descended like a thunderbolt over the head of America? Is there anything sweeter than the fact that the Iranian nation has witnessed the fall of the pillars and components of the monarchial system and broken the mirror of life of America in this country? 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک ملت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده است
کلیدواژه:
آمریکا و انقلاب اسلامیآمریکااستکبار جهانیپذیرش قطعنامه 598